Month: March 2020

เครื่องฟอกอากาศ

ความเสียหายที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ

เมืองใหญ่ๆ ที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก หรือว่าเป็นแหล่งของนิคมอุตสาหกรรม มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอยู่เสมอ อย่างเช่นกรุงเทพมหานคร ที่ตอนนี้กำลังเจอปัญหาหนักเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ที่สามารถเป็นอันตรายกับร่างกายของมนุษย์ได้เยอะ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนป่วยกันมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ถ้าหากว่าไม่มี เครื่องฟอกอากาศ เข้ามาช่วยในการทำให้อากาศดีขึ้น ความเสียหายจากมลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ มีอะไรบ้าง ถึงแม้ว่าปัญหาทางอากาศอย่างฝุ่น จะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็น แต่ว่าก็สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงเช่นกัน ลองมาดูว่ามีอะไรบ้าง 1.ความเสียหายต่อสุขภาพ ปัญหาจากฝุ่นละอองเล็ก สามารถทำอันตรายกับร่างกายของเราได้เลย อย่างเช่นคนที่อยู่ในกรุงเทพ จากงานวิจัยหลายๆ...