About

The CFim เป็นเว็ปไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพและรวมเรื่องน่ารู้จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพที่คุณสามารถวางใจได้ ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อคนทุกวัยเราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้ออกมาเข้าใจง่าย เว็ปไซต์ของเราไม่ได้มีเพียงเนื้อหาเกี่ยวกับเคล็ดลับด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาด้านอาหารอีกด้วย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พระราม2