Tag: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีอะไรบ้างและมีกลไกลการทำงานอย่างไร

พูดถึงเรื่องการติดตั้งสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท่านอาจจะนึกภาพว่าเหมาะสำหรับการติดตั้งเพียงแค่อาคารขนาดใหญ่เท่านั้น แล้วทำไมเราต้องทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ให้มันยุ่งยากเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่เหตุการณ์ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจรก็สามารถเกิดได้ในทุกสถานที่เช่นกัน ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเบื้องต้น เพื่อทำการติดตั้งให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆและเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันในทุกๆ วันได้อย่างราบรื่นไร้ความกังวล อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และกลไกลการทำงานเบื้องต้น ระบบและกลไกลการทำงานไม่ยากอย่างที่คิด หากเราลองศึกษา ลองเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นในการทำงานของระบบแจ้งเหตุไฟไหม้เบื้องต้นแล้วก็จะสามารถทำให้เราตัดสินใจเลือกติดตั้งได้อย่างเหมาะสมแก่สถานที่นั้นๆ และปลอดภัยกับทุกชีวิต                           อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุไฟไหม้โดยหลักๆ มีอะไรบ้าง ตู้ควบคุม มีหน้าที่รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วส่งต่อข้อมูลไปยังระบบต่อไปเพื่อให้กลไกลสั่งการยับยั้งการเกิดเพลิงไหม้ ตัวจ่ายไฟ มีหน้าที่จ่ายไฟไปยังระบบทุกระบบเพื่อให้กลไกลการทำงานของระบบสมบูรณ์แบบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบตเตอรี่สำรอง มีหน้าที่สำรองไฟเมื่อเกิดเหตุขัดข้องที่แหล่งจ่ายไฟ ตัวแบตเตอรี่จะสามารถทำงานแทนตัวจ่ายไฟได้เพื่อไม้ให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานของระบบทุกระบบ...