Tag: หมูย่างเมืองตรัง

หมูย่างเมืองตรัง

หมูย่างตรัง อาหารอร่อยขึ้นชื่อที่คนตรังแนะนำ

จังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมเป็นอย่างมากซึ่งประกอบด้วย ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวเปอรานากันหรือชาวบาบ๋า ย่าหยา และชาวเล แต่ละกลุ่มก็มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น การแต่งกาย การกิน ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งอาหารของตรังที่ขึ้นชื่อก็มีอยู่หลายอย่าง ซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยนถึงหมูย่างตรังกันบ้างแล้ว แต่ทำไมถึงเป็นที่นิยม และไปตรังต้องได้ทานล่ะ วันนี้มาดูคำตอบกันเลยล ประวัติของหมูย่างตรัง ต้นกำเนิดของหมูย่างเกิดขึ้นในประเทศจีน ...